Modificarea calendarelor metodologiilor din învățământul preuniversitar