Personalul Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Pitești


Catedra de limba și literatura română

Marinela Dobrin
Profesor de limba și literatura română

Studii de licență (Limba și Literatura Franceză- Limba și Literatura Română) – Universitatea din Craiova (1997)
Studii de master (Dinamica Structurală a Limbii Române Actuale) – Universitatea din Pitești (2008)
Grad didactic: I (2009)

Manuela Elena Dovleac
Profesor de limba și literatura română

Studii de licență (Teologie Ortodoxă–Litere (Limba și Literatura Română)) - Universitatea din Pitești (1997)
Studii de master (Dinamica structurală a limbii române actuale) - Universitatea din Pitești (2009)
Studii de master (Managementul Resurselor Umane) – Universitatea ,,Constantin Brâncoveanu” Pitești (2018)
Grad didactic: I (2008)

Eugenia Gabriela Hagimă
Profesor de limba și literatura română

Studii de licență (Teologie Ortodoxă - Litere (Limba și Literatura Română)) - Universitatea din Pitești (1997)
Studii de master (Managementul strategic al resurselor umane) - Universitatea din Pitești (2010)
Grad didactic: I  (2012)

Floarea Martinescu
Profesor de limba și literatura română

Studii de licență (Teologie Ortodoxă- Litere (Limba și Literatura Română)) - Universitatea din Pitești (1996)
Grad didactic: I  (2006)

Miana Florentina Popa
Profesor de limba și literatura română

Studii de licență (Teologie Ortodoxă - Litere (Limba și literatura română)) - Universitatea din Pitești (1998)
Studii de master (Dinamica Structurală a Limbii Române Actuale) - Universitatea din Pitești (2008)
Grad didactic: I (2011)

Iris Tănăsescu
Profesor de limba și literatura română

Studii de licență (Limba și Literatura Franceză- Limba și Literatura Română)- Universitatea din Pitești (1998)
Studii de master (Literatura Română Postbelică) - Universitatea din Pitești (2007)
Grad didactic: I (2012)


Catedra de limbi moderne

Chioveanu Ștefania
Profesor de limba franceză

Studii de licență (Limba și Literatura Franceză- Limba și Literatura Română) - Universitatea din Pitești (2002)
Studii de master (Știința și Practica Traducerii) - Universitatea din Pitești (2007)
Grad didactic: I (2012)

Valentina Coman
Profesor de limba engleză

Studii de licență (Limba si Literatura Română - Limba și Literatura Engleză) - Universitatea din Pitești (1999)
Grad didactic: I (2019)

Corina Dumitrescu
Profesor de limba engleză

Studii de licență (Limba si Literatura Română - Limba și Literatura Engleză) - Universitatea din București (1995)
Grad didactic: I (2006)

Bianca Florina Pascu
Profesor de limba franceză

Studii de licență (Teologie Ortodoxă - Litere (Limba și Literatura Franceză)) - Universitatea din Pitești(2000)
Studii de licență (Limba și Literatura Română - Limba și Literatura Engleză) – Universitatea „Spiru Haret” din București (2010)
Grad didactic: I  (2010)

Roxana Maria Petean
Profesor de limba engleză

Studii de licență (Limba și Literatura Română -Limba și Literatura Engleză) -Universitatea din Pitești (2004)
Studii de master (Lingvistică Literară) - Universitatea din Pitești (2007)
Grad didactic: II  (2018)

Cătălin Petrescu
Profesor de limba engleză

Studii de licență (Limba Franceză - Limba Engleză) - Institutul Politehnic București (1985)
Grad didactic: I  (2005)

Bianca Maria Tătaru
Profesor de limba engleză

Studii de licență (Limba și literatura română - Limba și literatura engleză) – Universitatea din Pitești (2011)
Studii de master (Traductologie - Limba Engleză) - Universitatea din Pitești (2013)
Grad didactic: Definitivat  (2017)


Catedra de matematică

Mihai Burdușa
Profesor de matematică

Studii de licență (Matematică) - Universitatea din Pitești (2017)
Grad didactic: definitivat (2019)

WebsiteEmail
Elena Chipuc
Profesor de matematică

Studii de licență (Matematică - Informatică) - Universitatea din Pitești (1997)
Grad didactic: I (2015)

Marian Haiducu
Profesor de matematică

Studii de licență (Matematică)- Universitatea din București  (1997)
Studii de master (Informatică)- Universitatea din Pitești (2006)
Studii de master (Matematică Didactică) - Universitatea din Pitești (2013)
Studii de master (Managementul Resurselor Umane) – Universitatea Constantin Brâncoveanu Pitești (2018)
Studii de doctorat (Matematică) – Institutul de Matematică „Simion  Stoilow” al Academiei Române (IMAR) București (2013)
Grad didactic: I (2013)

Marian Ilie
Profesor de matematică

Studii de licență (Matematică) – Universitatea din Craiova (1982)
Grad didactic: I (1997)

Mariana Daniela Săveanu
Profesor de matematică

Studii de licență (Matematică) - Universitatea din București (1998)
Studii de master (Dimensiunea Europeană a Managementului Organizației) -Universitatea „Spiru Haret” București (2010)
Studii de master (Matematică Didactică) - Universitatea din Pitești (2015)
Grad didactic: I  (2011)


Catedra de științe

Elena Amalia Buga
Profesor de biologie

Studii de licență (Biologie) - Universitatea din Pitești (1999)
Grad didacticI (2016)

Mariana Dejanu
Profesor de chimie

Studii de licență (Chimie) - Universitatea București (1993)
Studii de master (Aplicații Interdisciplinare în Științele Naturii) - Universitatea din Pitești (2011)
Studii de master ( Managementul Economic al Unităților de Învățământ) –Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Pitești (2017)
Grad didactic I (2003)

Nicoleta Georgescu
Profesor de chimie

Studii de licență (Chimie – Fizică) - Universitatea din Pitești (1997)
Grad didactic: I (2016)

Lavinia Elena Orășanu
Profesor de fizică

Studii de licență (Fizica Polimerilor) -Universitatea din București (1993)
Studii de master (Științele Vieții și Ecologie) -Univeristatea Politehnică din București (2017)
Studii de conversie profesională (Informatică) - Universitatea din Pitești (2010)
Grad didactic: I  (2003)

Domnica Stanciu
Profesor de biologie

Studii de licență ( Biologie) -Universitatea din București (1985)
Grad didactic: I  (1997)

Elena Surdeanu
Profesor de fizică

Studii de licență (Fizică) - Universitatea din București (1986)
Grad didactic: I  (1997)


Catedra „Om și societate

Marinela Badea
Profesor de religie

Studii de licență (Teologie Ortodoxă – Litere (Limba și Literatura Română)) - Universitatea din Pitești (1996)
Studii de master (Dinamica Structurală a Limbii Române) - Universitatea din Pitești (2008)
Grad didactic: I (2007)

Iulia Maria Belchiță
Profesor de religie

Studii de licență (Teologie Ortodoxă - litere) - Universitatea din Pitești
Grad didactic: Definitivat

Rodica Florentina Chivu
Profesor de cultură civică

Studii de licență (Drept) - Universitatea din Pitești (2009)
Studii de master (Asistență Juridică a Întreprinderii) - Universitatea din Pitești (2014)
Studii de conversie profesională (Pedagogie muzicală) - Universitatea din Pitești (2017)
Grad didactic : Definitivat (2018)

Amalia Elena Comănescu
Profesor de geografie

Studii de licență (Geografie) – Universitatea din București (1995)
Studii de licență (Comunicare și Relații Publice) - Universitatea din București (1997)
Studii de master (Consultanță în Proiectarea Sistemelor Mecanice) – Universitatea Politehnică din București (2016)
Grad didactic: I (2007)

Roxana Constantin
Psiholog / educație socială

Studii de licență (Sociologie - Psihologie) - Universitatea București (1999)
Studii de master (Politici Publice și Administrație Publică) - Universitatea București (2002)
Grad didactic I (2014)

Olimpia Florea
Profesor de istorie

Studii de licență (Istorie) - Universitatea din Pitești (1996)
Grad didactic: I (2008)

Sebastian Victorian Florescu
Profesor de geografie

Studii de licență (Geografie) - Universitatea din București (1997)
Grad didactic: I  (2008)

Aurelia Isăroiu
Profesor de religie

Studii de licență (Teologie Ortodoxă- Litere (Limba și Literatura Română)) - Universitatea din Pitești (1996)
Studii de master (Managementul Strategic al Resurselor Umane) - Universitatea din Pitești (2007)
Grad didactic: I  (2006)

Magdalena Săndoiu-Matei
Profesor de istorie

Studii de licență (Istorie - Muzeologie) - Universitatea din Pitești (2005)
Studii de master (Românii și România în Contextul European) - Universitatea din Pitești (2009)
Grad didactic: I  (2016)


Catedra „Arte și tehnologii

Elena Marilena Chircioagă
Profesor de educație muzicală

Studii de licență (Pedagogie Muzicală) -  Universitatea din Pitești, Facultatea de Teologie, Litere, istorie și Arte (2018)
Grad didactic: debutant

Radu Gabriel Ioan
Profesor de educație plastică

Studii de licență (Grafică) – Universitatea de Arte București (2001)
Grad didactic : Definitivat (2003)

Iuliana Popescu
Profesor de informatică

Studii de licență (Matematică – Informatică) - Universitatea din Pitești (1997)
Studii de master ( Informatică) - Universitatea din Pitești (2010)
Grad didactic: I (2009)

Simona Sandu
Profesor de educație tehnologică

Studii de licență (Chimie - Fizică)- Universitatea din Pitești (1995)
Studii postuniversitare de specializare (Educație Tehnologică) – Universitatea Tehnică de Construcții București (2001)
Grad didactic: I  (2006)


Catedra de educație fizică și sport

Andrei Ene
Profesor de educație fizică

Studii de licență (Educație Fizică și Sport) - Universitatea din Pitești (2015)
Studii de master (Știința Sportului și a Educației Fizice) - Universitatea din Pitești (2017)
Grad didactic: debutant

Daniel Ioan Mărgescu
Profesor de educație fizică

Studii de licență (Educație Fizică și Sport) - Universitatea din Pitești (2011)
Studii de master (Actvități Motrice Curriculare și Extracurriculare) - Universitatea din Pitești (2014)
Grad didactic: II  (2018)

Ioan Cristian Neacșu
Profesor de educație fizică

Studii de licență (Educație Fizică și Sport) - Universitatea din Pitești (2001)
Studii de master (Educație Fizică și Sport Competițional) - Universitatea din Pitești (2004)
Grad didactic: I  (2012)

Ionel Cristian Paraschiv
Profesor de educație fizică

Studii de licență (Educație Fizică și Sport) - Universitatea din Pitești (2006)
Studii de master (Sport, Turism și Loisir) - Universitatea din Pitești (2008)
Grad didactic: I (2018)

Denisa Pătru
Profesor de educație fizică

Studii de licență (Educație Fizică și Sport) - Universitatea din Pitești (2012)
Studii de master (Performanță în Sport) - Universitatea din Pitești (2014)
Grad didactic: debutant

Ștefan Cristian Sandu
Profesor de educație fizică

Studii de licență (Educație Fizică și Sport) - Universitatea din Pitești (2003)
Grad didactic: I (2015)


Profesori pentru învățământ primar – clasa pregătitoare

Ion Nen
Clasa Pregătitoare „Spiriduşii isteţi”

Liceul Pedagogic Câmpulung (1974)
Studii de licență (Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar) - Universitatea din Pitești (2008)
Grad didactic: I (1989)

Alina Nițescu
Clasa Pregătitoare „Albinuţele”

Liceul Pedagogic Câmpulung (1989)
Studii de licență (Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar) - Universitatea din Pitești (2008)
Studii de master (Management Educațional) - Universitatea din Pitești (2013)
Grad didactic: I (1999)

Narcisa Toteanu
Clasa Pregătitoare „Buburuzele”

Școala Normală „Carol I” Câmpulung (1994)
Studii de licență (Psihologie) – Universitatea „Spiru Haret” București (2008)
Grad didactic: I (2003)

Elena Proistosescu
Clasa Pregătitoare „Fluturaşii”

Liceul Pedagogic Câmpulung (1979)
Studii de licență (Științele Comunicării - Jurnalistică) -Universitatea din București (2004)
Studii de licență (Psihologie și Științele Educației) -Universitatea „Petre Andrei” din Iași (2006)
Studii de master (Managementul strategic al resurselor umane) - Universitatea din Pitești (2006)
Grad didactic: I (1992)

Felicia Costache
Clasa Pregătitoare „Piticii isteţi”

Liceul Pedagogic Câmpulung (1984)
Studii de licență (Psihologie) - Universitatea „Spiru Haret” București (2010)
Grad didactic: I (1996)


Profesori pentru învățământ primar – clasa I

Mariana Mădălina Băbuși
Clasa I A

Colegiul Pedagogic Câmpulung (2001)
Colegiul Universitar de Institutori (Institutori - Limba Franceză) - Universitatea din Pitești (2004)
Studii de licență (Contabilitate și Informatică de Gestiune) - Universitatea din Pitești (2008)
Studii de master (Contabilitate Managerială și Audit Contabil) - Universitatea din Pitești (2010)
Grad didactic: I  (2013)

Tatiana Corina Barbu
Clasa I B

Liceul Pedagogic Câmpulung (1985)
Colegiul Universitar de Institutori (Institutori - Limba Franceză) - Universitatea din Pitești (2003)
Studii de licență (Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar) - Universitatea din Pitești (2008)
Studii de master (Mentorat pentru Profesionalizarea Carierei Didactice) - Universitatea din Pitești (2012)
Grad didactic: I (1997)

Cristina Liliana Langa
Clasa I C

Studii de licență (Finanțe și Bănci) - Universitatea din Pitești (2008)
Studii de licență (Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar) - Universitatea din Pitești (2016)
Studii de master (Consiliere Educațională) - Universitatea din Pitești (2018)
Grad didactic: Definitivat (2018)

Maria Claudia Tomescu
Clasa I D

Liceul Pedagogic Câmpulung (1985)
Studii de licență (Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar) - Universitatea din Pitești (2008)
Studii de master (Management Educațional) - Universitatea din Pitești (2013)
Grad didactic: I (1997)

Lavinia Elena Pantazeanu
Clasa I E

Colegiul Pedagogic „Carol I” Câmpulung (2002)
Studii de licență (Limba și Literatura Română - Limba și Literatura Franceză) - Universitatea din Pitești (2006)
Grad didactic: I (2018)


Profesori pentru învățământ primar – clasa a II-a

Maria Zamfir
Clasa a II-a A

Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu” Slatina (2007)
Studii de licență (Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar) - Universitatea din Pitești (2010)
Studii de master (Management Educațional) - Universitatea din Pitești (2014)
Grad didactic: II (2016)

Dana Maria Florescu
Clasa a II-a B

Școala Normală „Carol I” Câmpulung (1998)
Studii de licență (Administrație Publică) -Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița (2003)
Studii de master (Management Educațional) - Universitatea din Pitești (2014)
Grad didactic: I (2010)

Daniela Valentina Soare
Clasa a II-a C

Studii de licență (Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar) - Universitatea din Pitești (2013)
Grad didactic: Definitivat

Nadia Elena Pantazică
Clasa a II-a D

Școala Normală „Carol I” Câmpulung (1997)
Studii de licență (Științe administrative, Administrație publică) - Universitatea din Pitești (2004)
Studii de master (Management în Administrație și Servicii Publice) – Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Pitești (2007)
Studii de master (Mentorat pentru Profesionalizarea Carierei Didactice) - Universitatea din Pitești (2012)
Grad didactic: I (2007)

Florentina Zamfir
Clasa a II-a E

Școala Normală „Carol I” Câmpulung (1993)
Studii de licență (Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar) - Universitatea din Pitești (2008)
Grad didactic: I (2006)

Daniela Ristea
Clasa a II-a F

Școala Normală Câmpulung (1996)
Studii de licență (Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor) - Universitatea din Pitești (2009)
Grad didactic: I (2008)


Profesori pentru învățământ primar – clasa a III-a

Maria Simona Stănoiu
Clasa a III-a A

Școala Normală „Carol I” Câmpulung (1998)
Colegiul Universitar de Institutori Câmpulung (2001)
Studii de licență (Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar) -Universitatea „Transilvania” din Brașov (2010)
Studii de master (Management Educațional) - Universitatea din Pitești (2014)
Grad didactic: I (2012)

Magdalena Alisa Ioneci
Clasa a III-a B

Școala Normală „Carol I” Câmpulung (1997)
Studii de licență (Managementul Firmei) - Universitatea din Pitești (2002)
Studii de master (Management Educațional Preuniversitar) - Universitatea din Pitești (2007)
Grad didactic: I (2007)

Vicenția Petrache
Clasa a III-a C

Liceul Pedagogic Câmpulung (1980)
Studii de licență (Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar) - Universitatea din Pitești (2008)
Studii de master (Management Educațional) - Universitatea din Pitești (2013)
Grad didactic: I (1992)

Carmen Mioara Ionescu
Clasa a III-a D

Liceul Pedagogic Câmpulung 1985
Studii de licență (Finanțe, Contabilitate și Informatică) - Universitatea din Craiova (2003)
Grad didactic: I (1997)

Iulia Luiza Zamfira
Clasa a III-a E

Colegiul Pedagogic „Carol I” Câmpulung (1999)
Studii de licență (Drept) – Universitatea Hyperion din București (2006)
Grad didactic: I (2013)

Niculina Ionica Vișan
Clasa a III-a F

Școala Normală „Carol I” Câmpulung 1998
Studii de licență (Teologie Ortodoxă - Asistență Socială) - Universitatea din Pitești (2005)
Studii de master (Managementul Serviciilor Sociale și de Sănătate) - Universitatea din Pitești (2008)
Grad didactic: I (2008)


Profesori pentru învățământ primar – clasa a IV-a

Sofia Zmărăndescu
Clasa a IV-a A

Școala Normală „Carol I” Câmpulung (1994)
Studii de licență (Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar) - Universitatea din Pitești (2008)
Grad didactic: I (2004)

Veronica Marinela Ștefan
Clasa a IV-a B

Studii de licență (Pedagogia învățământului Primar și Preșcolar) - Universitatea din Pitești (2009)
Studii de master (Management Educațional) - Universitatea din Pitești (2017)
Grad didactic: II (2015)

Andreea Mihaela Matei
Clasa a IV-a C

Colegiul Universitar de Institutori Câmpulung (2005)
Studii de licență (Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar) - Universitatea din Pitești (2008)
Grad didactic: I (2016)

Constanța Arsene
Clasa a IV-a D

Liceul Pedagogic Câmpulung (1985)
Studii de licență (Drept) – Universitatea „Titu Maiorescu” din București (2003)
Grad didactic: I  (1997)

Maria Magdalena Iordache
Clasa a IV-a E

Școala Normală „Carol I” Câmpulung (1991)
Studii de licență (Teologie Ortodoxă - Litere (Limba și literatura română)) -  Universitatea din Pitești (2000)
Studii de master (Literatura Română Clasică și Interbelică) - Universitatea din Pitești (2008)
Grad didactic: I (2006)

Ana Maria Ciobanu
Clasa a IV-a F

Colegiul Universitar de Institutori – Universitatea din Pitești (2007)
Studii de licență (Finanțe-Bănci) –
Universitatea din Pitești (2008)
Studii de licență (Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar) - Universitatea din Pitești (2013)
Studii de master (Consiliere Educațională) - Universitatea din Pitești (2019)
Grad didactic: I

Personal didactic auxiliar

Lilieana DumitruBibliotecar
Ioana DuțuContabil
Diana Maria EnaheSecretar
Liliana Isabel PleșaSecretar
Mihaela SmadeaLaborant
Elena Alice StoicaSecretar șef
Iuliana Carmen ZîmbroianuAdmisitrator patrimoniu

Personal medical

Denisa Liana EneAsistent medical stomatologie
Floarea NiculescuAsistent medical
Mirela PopescuMedic stomatolog
Verona ȚucăMedic

Personal nedidactic

Marin BasarabiePaznic
Veronica ChirițăÎngrijitor școală
Ion CondilăÎngrijitor
Gheorghe CostacheMuncitor întreținere
Rodica CostacheÎngrijitor școală
Gabriela GrosuÎngrijitor școală
Elena KissPaznic
Gina MunteanuÎngrijitor școală
Felicia OpreaÎngrijitor școală
Stănica StăncilăÎngrijitor școală
Vasile VladPaznic