Documente necesare pentru înscriere


  • Certificatul de naștere al copilului (copie şi original)
  • Copie de pe actul de identitate al părinţilor
  • Actul de identitate original al parintelui care înscrie copilul
  • Certificat de căsătorie  sau unde este cazul hotărâre de încredinţare a copilului – (copie)
  • Dosar plic
  • În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020  inclusiv, alături de documentele menționate  mai sus părintele depune și o copie a documentului prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului.
  • În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă documentele menționate mai sus părinții depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare.
  • În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, părintele va menționa, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta nu va fi admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.