Evaluare psihosomatică


Acte necesare părinţilor pentru evaluarea psihosomatică a copiilor în vederea înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021

Având în vedere Legea educaţiei naţionale nr .1/2011, art.96, alin.2 si 7, precum şi prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învătământul primar pentru anul şcolar 2020-2021 copiii însoţiţi de părinte/tutore legal instituit se vor prezenta la centrul unde a fost facută în prealabil programarea, în vederea realizării evaluării dezvoltării psihosomatice, cu următoarele documente:

  • actul de identitate al părintelui/tutorelui legal instituit – în original şi o copie ;
  • certificatul de naştere al copilului în original şi o copie;
  • actul care atestă calitatea de tutore legal instituit, dacă este cazul, în original şi o copie;
  • o adeverinţă de la medicul de familie/pediatru(cu număr de înregistrare şi datată) care atesta faptul ca preşcolarul este ”apt pentru şcoală”. Adeverinţa medicală va fi prezentată Comisiei de evaluare în ziua evaluării copilului – în original.
  • Părinţii divorţaţi depun o copie a hotărârii judecătoreşti definitive din care să rezulte modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului.
  • Acord din partea părintelui absent (în cazul părinţilor divorţaţi) cu privire la evaluarea psihosomatică a copilului.
Comisii-evaluare-psihosomatocă-și-nr.-de-telefon


Detalii privind evaluarea psihosomatică sunt disponibile pe site-ul C.J.R.A.E Argeș:

https://cjrae-arges.ro/