Catedra „Arte și tehnologii”

Elena Marilena Chircioagă
Profesor de educație muzicală

Studii de licență (Pedagogie Muzicală) -  Universitatea din Pitești, Facultatea de Teologie, Litere, istorie și Arte (2018)
Grad didactic: debutant

Radu Gabriel Ioan
Profesor de educație plastică

Studii de licență (Grafică) – Universitatea de Arte București (2001)
Grad didactic : Definitivat (2003)

Iuliana Popescu
Profesor de informatică

Studii de licență (Matematică – Informatică) - Universitatea din Pitești (1997)
Studii de master ( Informatică) - Universitatea din Pitești (2010)
Grad didactic: I (2009)

Simona Sandu
Profesor de educație tehnologică

Studii de licență (Chimie - Fizică)- Universitatea din Pitești (1995)
Studii postuniversitare de specializare (Educație Tehnologică) – Universitatea Tehnică de Construcții București (2001)
Grad didactic: I  (2006)